Make your own free website on Tripod.com

 

Angol fónia

A repülésnek saját nyelve van. A nemzetközileg elfogadott az angol, de ezen belül is van egy speciális nyelv, amit foniának szokás nevezni. Erre több okból is szükség van. Egyrészt rövidíteni kell, mert a nagy légiforgalom miatt nincs idő arra, hogy cirkalmas mondatok hangozzanak el, másrészt ügyelni kell arra, hogy a szavak hasonló vagy félreérthető kiejtése miatt ne történjen katasztrófa.
Az alábbi jegyzetben a teljesség igénye nélkül bemutatom angolul és magyarul a leggyakrabban használ kifejezéseket, azok formáit, szabályait. Ezt a későbbiekben szándékomban áll bővíteni, de az alapok kiválóan megtanulhatóak így is.

 

 

A RÁDIÓIRÁNYITÁSRÓL

 

RÁDIÓZÁS ALAPSZABÁLYAI, KIFEJEZÉSEI

 

0 zero ziró
1 one ván
2 two
3 three tri
4 four fó-ör
5 five fájv
6 six sziksz
7 seven szev-ön
8 eight éjt
9 nine(r) nájn-ör
. decimal de szi möl
00 hundred hándred
000 thousand tauzend

 

A leírt példákban az azonosító RGA (Romeo Golf Alfa) lesz.

 

Összeköttetés felvétele

F Tower RGA=F Tower-t hívja RGA
RGA F Tower=RGA-t hívja F Tower

pl:

IRÁNYÍTÓ: RGA F Tower
REPGÉP: Go ahead, RGA

IRÁNYÍTÓ: RGA(t hivja) F Torony
REPGÉP: Adja a közleményt, RGA

 

Összeköttetés fenntartása

A hívójeleket így kell elhelyezni:

Irányítótól a gépnek: <gép hívójele>; <közlemény>.

IRÁNYÍTÓ: RGA maintain FL 120.

Repgéptől az irányítónak:

a: Új hívás kezdeményezés:

Gép hívójele; közlemény.

REPGÉP: RGA request descent.

b: Válasz irányító közleményére:

Tájékoztatás  /visszaolvasás/ nyugtázás; gép hívójele.

IRÁNYÍTÓ: RGA descend to FL 100
REPGÉP: Descending to FL 100, RGA

 

Légiforgalmi állomások hívójelei:

Körzeti irányítóközp. CONTROL
Radar RADAR
Bevezető irányítás APPROACH
Bevez. ir., érkező ARRIVAL
Bev. ir., induló DEPARTURE
Reptéri irányítás TOWER
Gurító irányítás GROUND
Engedély kiadás DELIVERY
Precíziós bevezető radarir. PRECISION
Iránymérő állomás HOMER
Rep. tájékoztató szolg. INFORMATION
Előtér irányítás APRON
Légitársasági diszpécserszolg. DISPATCH
Légiforgalmi állomás RADIO

 

 

Alapszavak:

ACKNOWLEDGE
nyugtázzon
Tudassa velem, hogy vette és értette ezt a közleményt.
AFFIRM
megerősítem
Igen
APPROVED
engedélyezve
Kért tevékenységre engedély megadva.
BREAK
megszakítás
Egy közleményen belül az elválasztást jelzi.
BREAK BREAK
új közlemény
Különböző légij.-veknek adott közlemények közt elválasztás.
CANCEL
törölje
Törölje az előzőleg adott engedélyt
CHECK
ellenőrizze
Ellenőrizze a rendszert, eljárást. (Nem várnak rá választ.)
CLEARED
engedélyezve
Engedélyezve a meghatározott feltételek szerint.
CONFIRM
Ertősítse meg/megerősítem
Pontosan vettem....? vagy Pontosan vette ezt a közleményt?
CONTACT Létesitsen rádióösszeköttetést...-val.
CORRECT
pontos, helyes
Ez pontos, helyes
CORRECTION
Helysbítés
Ebben az adásban hiba volt. A helyes változat…
DISREGARD
hagyja figyelmen kívül
A közleményt ne vegy figyelembe
GO AHEAD
adja a közleményt
Folytassa a közleményt (Néha "pass your message használatos.)
HOW DO YOU READ? Hogy hall? Milyen az adásom érthetősége?
I SAY AGAIN
Ismétlem
Ismétlem. (Jobb érthetőség, hangsúlyozás!)
MONITOR
figyeljen
Hallgassa meg …. (frekvenciát)
NEGATIVE
negatív
Nincs engedélyezve, Ez nem helyes.
OUT
vége
Kölemény vége, választ nem várok.
OVER
vétel
Adás vége, választ várom.
READ BACK
olvassa vissza
Ismételje a közlemény, pontosan, ahogy vette.
RECLEARED továbbengedélyezve Utolsó engedélyben változtatás volt, az új engedély felváltja a régit.
REPORT
jelentse
Adja meg a következő tájékoztatást…
REQUEST
kérem
Tudni szeretném… Kapni szeretnék…
ROGER
nyugta
Az utolsó adást teljes egészében vettem.
SAY AGAIN
ismételje
Az utolsó adát ismételje meg, vagy annak egy részét….
SPEAK SLOWER beszéljen lassabban Lassabban beszéljen
STANDBY
maradjon figyelésen
Várjon, vissza fogom hívni
VERIFY
vizsgálja felül
Ellenőrizze, erősítse meg
WILCO
végrehajtom
Közleményt értem, végrehajtom.
WORDS TWICE
minden szót kétszer
Zavarok vannak, minden szót kétszer kérek/adok.

 

 

Közlemény javítása:

Tévesztéskor a "correction"-t használják, a hibás részt újból el kell mondani. Ha az egész közleményt kell úrja, akkor a "correction I say again"-t használják.

REPGÉP: B Control, RGA correction RGA, passing FL 280.

 

REPGÉP: B ACC, RGA javítás, RGA FL 280-at keresztezzük.

 

Összeköttetés átadása

( Megj.: A következő példa kiválóan alkalmas arra, hogyan ad át egyik irányító a másiknak pl. egy közös Klub repülésen.)

Frekvencia váltás.

IRÁNYÍTÓ: RGA contact approach 129.7
REPGÉP: Approach 129.7, RGA

 

IRÁNYÍTÓ: RGA térjen át az approach-hoz 129.7 re
REPGÉP: Approach 129.7, RGA

 

Hajtóműindítás

A hajtóműindítás kérésekor meg kell adni az állóhelyszámot és a vett ATIS adás betűjelét, illetve a QNH értéket is. Engedélyezéskor a pilóta megkapja a pontos időt, illetve adhatnak késleltetési időt (résidő), amikor a pilóta dönti el, mikor indítja a hajtóművet.

REPGÉP: F ground RGA stand 12, request start-up.
IRÁNYÍTÓ: RGA F ground, start-up approved, time 24, QNH 1018.
REPGÉP: Start-up approved, QNH 1018, RGA

REPGÉP: F gurító RGA 12-es állóhelyen, hajtóműindítást kérünk.
IRÁNYÍTÓ: RGA F gurító, hajtóműindítás engedélyezve, idő 24, QNH 1018.
REPGÉP: Hajtóműindítás engedélyezve, QNH 1018, RGA.

 

Pilóta és földi személyzet (ground crew) kifejezései:

GROUND: (Are you) ready to start up?
REPGÉP: Ready to start.
GROUND: Start number one.
REPGÉP: Starting number one.

 

GROUND: Készen áll a hajtóműindításra?
REPGÉP: Készen vagyunk az indításra.
GROUND: Indítsa az egyes hajtóművet.
REPGÉP: Indítjuk az egyest.

 

Gurulási engedély

REPGÉP: F ground RGA, stand 15, request taxi.
IRÁNYÍTÓ: RGA taxi to holding point A1, runway 31L.
REPGÉP: Taxiing to holding point A1, runway 31L, RGA

 

REPGÉP: F gurító RGA, 15-ös állóhelyen, gurulási engedélyt kérünk.
IRÁNYÍTÓ: RGA guruljon a 31 bal futópálya A1 várópontjáig.
REPGÉP: Gurulunk a 31 bal futópálya A1 várópontjáig, RGA

 

Futópálya keresztezése, gurulás futópályán

REPGÉP: Tower RGA request taxi.
IRÁNYÍTÓ: RGA taxi to holding point B1. Departure runway will be 13L.
REPGÉP: Taxiing to B1, runway will be 13L, RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA cross runway 13R, taxi to holding point B5 via B
REPGÉP: Crossing runway 13R, taxiing to B5 via B, RGA

 

REPGÉP: Torony, RGA gurulási engedélyt kér.
IRÁNYÍTÓ: RGA guruljon a B1 várópontig. Az indulási futópálya a 13 bal lesz.
REPGÉP: Gurulunk B1-ig, pálya 13 bal lesz, RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA keresztezze a 13R futópályát, guruljon B5 várópontig a B gurulóúton.
REPGÉP: Keresztezzük 13R futópályát, gurulunk B5-ig a B gurulóúton, RGA

 

Példa futópályán való gurulásra:

IRÁNYÍTÓ: RGA, departure runway will be 13L. Taxi via taxiway C, runway 13R and taxiway B to holding point B5.
REPGÉP: Confirm taxi on the runway?
IRÁNYÍTÓ: I confirm, taxi on the runway, vacate via B2.
REPGÉP: Roger, taxiing via C, runway 13R and B to holding point B5, RGA.

 

IRÁNYÍTÓ: RGA, az indulási futópálya a 13L lesz: Guruljon a C gurulóúton, 13R futópályán és a B gurulóúton a B5 várópontig.
REPGÉP: Erősítse meg, a futópályán guruljunk?
IRÁNYÍTÓ: Megerősítem, guruljon a futópályán és B2-őn hagyja el.
REPGÉP: Nyugta, gurulunk a C gurulóúton, a 13R futópáylán és a B gurulóúton a B5 várópontig, RGA

 

ATC engedély

Legkésőbb a várópontig meg kell kapni az útvonalengedélyt. A pilótának ezt le kell írnia, ezért megkérdezik, kész-e a vételére.

IRÁNYÍTÓ: RGA taxi to holding point A3, report when ready to copy (the clearance).
REPGÉP: Taxi to A3, wilco, RGA

REPGÉP: RGA ready to copy.

 

IRÁNYÍTÓ: RGA guruljon A3 várópontig, jelentse ha kész az engedély vételére.
REPGÉP: Gurulunk A3-ig, jelenteni fogom, RGA

REPGÉP: RGA kész az engedély vételére.

----------

IRÁNYÍTÓ: RGA are you ready to copy (the clearance)?
REPGÉP: Standby.

 

IRÁNYÍTÓ: RGA kész az engedély vételére?
REPGÉP: Várjon.

----------

IRÁNYÍTÓ: RGA here is your ATC clearance.
REPGÉP: Go ahead, RGA

 

IRÁNYÍTÓ: RGA itt az ATC engedélye.
REPGÉP: Adja a közleményt, RGA.

Az ATC engedélyt vissza kell olvasni!

Ha hiba van az ismétlésben, az irányító a "negative" után adja újra a helyes részt. Helyes visszaolvasás után a "(clearance) correct" (az engedély) pontos szöveggel nyugtáznak.

 

Kigurulás futópályára és felszállás

Felszállás előtt a gép a futópálya várakozópontján (vagy közelében) áll, ezután kap engedélyt a kigurulásra és a felszállásra. Az engedélyben széladatokat is meg szoktak adni.

REPGÉP: F Tower RGA, holding point A1, ready (for departure).
IRÁNYÍTÓ: RGA, Tower roger, hold position.
REPGÉP: Holding position, RGA.

REPGÉP: F torony RGA az A1 váróponton vagyunk, készen (a felszállásra).
IRÁNYÍTÓ: RGA, torony nyugta, várakozzon jelenlegi pozíciójában.
REPGÉP: Várakozunk, RGA
……
IRÁNYÍTÓ: RGA hold short of runway 31L
REPGÉP: Holding short (of runway 31L), RGA

IRÁNYÍTÓ: RGA várakozzon röviddel a 31L előtt.
REPGÉP: Röviddel 31L előtt várakozunk, RGA
…….
IRÁNYÍTÓ: RGA line up runway 31L and wait.
REPGÉP: Lining up runway 31L (and waiting), RGA

IRÁNYÍTÓ: RGA, guruljon a 31L futópályára és várjon.
REPGÉP: Kigurulunk a 31L futópályára (és várunk), RGA
……
IRÁNYÍTÓ: RGA cleared for take-off runway 31L, wind 300 degrees, 4 knots. Report when rolling. // Report airborn.
REPGÉP: Cleared for take-off (runway 31L), wilco, RGA

 

IRÁNYÍTÓ: RGA felszállás engedélyezve a 31L futópályáról, szél 300 fokról 4 csomó. Jelentse nekifutás megkezdését. // Jelentse ha felszállt.
REPGÉP: Felszállás engedélyezve (31L futópályáról), jelenteni fogom, RGA

……
REPGÉP: RGA rolling // airborn.
IRÁNYÍTÓ: RGA roger.

 

REPGÉP: RGA, megkezdtük a felszállást // felszálltunk /emelkedünk.
IRÁNYÍTÓ: RGA nyugta.

Ez a procedúra rövidebben, ha a felszállás azonnal engedélyezhető:

REPGÉP: F tower RGA, holding point A1, ready (for departure).
IRÁNYÍTÓ: RGA tower roger, cleared line-up and take-off runway 31L, wind 290 degrees 5 knots.
REPGÉP: Cleared line-up and take-off, RGA

 

REPGÉP: F torony RGA, az A1 várópontnál, készen vagyunk (a felszállásra).
IRÁNYÍTÓ: RGA torony nyugta, engedélyezve a kigurulás és felszállás a 31L futópályáról, szél 290 fokról 5 csomó.
REPGÉP: Engedélyezve a kigurulás és felszállás, RGA

Ha az azonnali felszállás elmarad, az irányító sietteti a gépet, majd felszólitja, ha nem tud felszállni, hagyja el a futópályát:

IRÁNYÍTÓ: RGA expedite take-off, arriving aircraft is at 3 miles.
REPGÉP: Expediting, RGA
……
IRÁNYÍTÓ: RGA gyorsan szálljon fel, érkező légijármű 3 mérföldnél van.
REPGÉP: Gyorsan felszállunk, RGA

……

 

IRÁNYÍTÓ: RGA take off immediately or vacate runway.

IRÁNYÍTÓ: RGA azonnal szálljon fel vagy hagyja el a futópályát.

 

Felszállás megszakítása, átstartolás

A felszállási engedély törlését, átstartolást, felszállás megszakítását kétszer kell mondani!

IRÁNYÍTÓ: RGA hold position, cancel, I say again, cancel take-off clearance (due traffic).
REPGÉP: Holding position, RGA
IRÁNYÍTÓ: BRG go around, I say again, go arond, aircraft on runway.
REPGÉP: Going around, BRG.

 

IRÁNYÍTÓ: RGA maradjon a poziciójában, ismétlem, törlöm a felszállási engedélyt (forgalmi okok miatt).
REPGÉP: Helyben maradunk, RGA
IRÁNYÍTÓ: BRG startoljon át, ismétlem, startoljon át, légijármű a fútópályán.
REPGÉP: Átstartolunk, BRG

 

Induló gépek

Leggyakrabban irányítás esetén is SID (szabványos indulási eljárást) követnek. Közölni szokás, milyen kivezetési engedélyt kaptak a toronytól:

REPGÉP: B approach RGA, passing 3000 feet, climbing to 7000 feet, following H12D departure route.
IRÁNYÍTÓ: RGA approach roger, identified/radar contact, recleared FL 240.
REPGÉP: Climbing to FL 240, RGA

 

REPGÉP: B approach RGA, 3000 lábat keresztezzük, emelkedünk 7000 lábra, a H12D indulási eljárást követjük.
IRÁNYÍTÓ: RGA approach nyugta, azonosítva, továbbengedélyezve FL 240-re.
REPGÉP: Emelkedünk FL 240-re, RGA

 

Ha kell, az irányítás törölheti a szabványszerinti indulást:

REPGÉP: B approach RGA airbor.
IRÁNYÍTÓ: RGA approach roger, identified/radar contact, cancel departure route, turn left direct GYR, climb FL 240.
REPGÉP: Roger, turning left to GYR, climbing to FL 240, RGA

 

REPGÉP: B approach RGA felszállás után.
IRÁNYÍTÓ: RGA approach nyugta, azonosítva, törölje az indulási eljárást, forduljon balra egyenesen GYR-ra, emelkedjen FL 240-re.
REPGÉP: Nyugta, fordulunk balra GYR-ra, emelkedünk FL 240-re, RGA.

 

Helyzetjelentés

Fontos a gépek pontos helyének meghatározása. Irányítónak adott esetben ellenőriznie kell ezt.

IRÁNYÍTÓ: RGA next report at SVR//
RGA report passing SVR//
RGA report(s) required only at BUG (and SVR)//
RGA resume position reporting.

IRÁNYÍTÓ: RGA következő jelentés SVR-nél.//
RGA jelentse SRV átrepülését//
RGA jelentést csak BUG-nál (és SVR-nél) kell adnia//
RGA folytassa a helyzetjelentésének adását.

 

A pilóta a nav. berendezés által meghatározhatja a helyét egy bizonyos távolságra, irányba való repüléskor. (VOR/DME)

IRÁNYÍTÓ: RGA report distance from TPS DME//
RGA report 25 miles from TPS (DME)//
RGA report crossing 090 radial TPS VOR//
RGA report radial and DME GYR//

 

IRÁNYÍTÓ: RGA jelentse távolságát TPS DME-től//
RGA jelentsen TPS-től 25 mérföldre (DME szerint)//
RGA jelentse TPS VOR 090-es radiáljának keresztezését//
RGA jelentse a radiálját és DME távolságát GYR-től.//

 

Magasság:

IRÁNYÍTÓ: RGA report altitude.
REPGÉP: Maintaining (altitude) 2500 ft, RGA

 

IRÁNYÍTÓ: RGA jelentse (tengerszint feletti) magasságát.
REPGÉP: Tartom a 2500 láb (tengerszint felett) magasságot, RGA

IRÁNYÍTÓ: RGA report level.
REPGÉP: Passing FL 140, descending to FL 80, RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA roger, report passing FL 100.
REPGÉP: Wilco, RGA

 

IRÁNYÍTÓ: RGA jelentse a magasságát..
REPGÉP Most keresztezzük FL 140, sűllyedünk FL 80-ra, RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA roger, jelentse FL 100 elhagyását.
REPGÉP: Jelenteni fogom, RGA

 

Emelkedés, sűllyedés:

IRÁNYÍTÓ: RGA report requested level.
REPGÉP: Requested level (is) FL 290, RGA.
IRÁNYÍTÓ: RGA roger, climb to FL 290.
REPGÉP: (Leaving FL 270) climbing to FL 290, RGA.

IRÁNYÍTÓ: RGA jelentse a kért magasságot.
REPGÉP: Kért magasság FL 290, RGA.
IRÁNYÍTÓ: RGA nyugta, emelkedjen FL 290-re.
REPGÉP: (Elhagytuk FL 270-et) emelkedünk FL 290-re, RGA.

REPGÉP: B control RGA, request descent.
IRÁNYÍTÓ: RGA descend to FL 140.
REPGÉP: Leaving FL 180 for FL 140, RGA.

 

REPGÉP: B control RGA, sűllyedést kérünk.
IRÁNYÍTÓ: RGA sűllyedjen FL 140-re.
REPGÉP: Elhagyjuk FL 180-at FL 140-re, RGA.

 

Feltételhez kötött magasságváltás:

IRÁNYÍTÓ: RGA after (passing) TRN, descend to FL 70
REPGÉP: After TRN, descending to FL 70, RGA

 

IRÁNYÍTÓ: RGA, TRN (átrepülése) után sűllyedjen FL 70-re.
REPGÉP: TRN után sűllyeedünk FL 70-re, RGA

 

Sűllyedés/emelkedés mértéke:

IRÁNYÍTÓ: RGA report your rate of climb/descent.
REPGÉP: 1500 feet per minute, RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA increase your rate of climd/descent to 2500 feet per minute.
REPGÉP: Unaple to comply, maximum is 2000 feet per minute, RGA

 

IRÁNYÍTÓ: RGA jelentse emelkedési/sűllyedési mértékét.
REPGÉP: 1500 láb per perc, RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA növelje emelkedési/sűllyedési mértékét 2500 láb per percre.
REPGÉP: Nem tudom teljesíteni, a maximum 2000 láb per perc, RGA

 

Sebesség korlátozás:

IRÁNYÍTÓ: RGA report Mach number.
REPGÉP: Mach number 0.78, RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA roger.

 

IRÁNYÍTÓ: RGA jelentse a Mach számát.
REPGÉP: Mach 0.78, RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA nyugta.

IRÁNYÍTÓ: BRG report Mach number.
REPGÉP: Mach 0.78, BRG
IRÁNYÍTÓ: BRG roger, maintain Mach 0.78.
REPGÉP: Maintaining Mach 0.78, BRG

 

IRÁNYÍTÓ: BRG jelentse Mach számát.
REPGÉP: Mach 0.78, BRG
IRÁNYÍTÓ: BRG nyugtar, tartsa a Mach 0.78.
REPGÉP: Tartjuk a Mach 0.78, BRG

(Mach-szám kiejtése: 0.78 - "point seven eight")

 

Sebességszabályzás TMA-ban, a csomóban mért sebességgel:

IRÁNYÍTÓ: RGA report indicated airspeed.
REPGÉP: 290 knots indicated, RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA reduce speed by 30 knots.
REPGÉP: Reducing by 30 knots (new speed 260 knots), RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA reduce to minimum (safe) approach speed, maintain until outer marker.
REPGÉP: Maintaining minimum approach speed until outer marker, RGA

 

IRÁNYÍTÓ: RGA jelentse a műszer szerinti sebességét.
REPGÉP: 290 csomó műszer szerint, RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA csökkentse a sebességét 30 csomóval.
REPGÉP: Csökkentjük a sebességet 30 csomóval (új sebesség 260 csomó), RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA csökkentse a sebességét a legkisebb biztonságos megközelítési sebességre, tarsa ezt a külső markerig.
REPGÉP: A legkisebb megközelítési sebességet tartjuk a külső markerig, RGA.

 

Érkező gépek

Érkező légijárműnek a bevezető irányítással közölni kell a vett ATIS adás betűjelét és aktuális QNH értéket.

REPGÉP: B approach RGA approaching VELAT, passing FL 200 for FL 190, information L, QNH 1020.

REPGÉP: B approach RGA VELAT-hoz közeledünk, FL 200-at keresztezzük, sűllyedünk FL 190-re, L jelű adást vettük, QNH 1020.

Az ILS megközelítést, IFR gépek leszállásának besorolását a bevezető irányítás végzi. A gépeket radar vektorálással vezetik rá az ILS-re. Hogy a pilóta kényelmesen rá tudjon fordulni, a szokásos iskolakör kiegészülhet egy "ráfordulási szakasszal" (closing leg), ez kb 30 fokkal tér el a végső megközelítás irányától.
Ha a gép majdnem a végső megközelítés irányából érkezik, akkor közvetlen bevezetés (straight in approach) adható.

Az irányító (kérésre is) megadhatja a gép távolságát a földetérés pontjától. (Ezt nem légvonalban mondják, hanem a ténylegesen lerepülendő út hosszát számolva adják meg.)

IRÁNYÍTÓ: RGA (you are) 24 track miles from touch down.

IRÁNYÍTÓ: RGA 24 mérföldre van a földetérési ponttól.

Megközelítéskor a gépet folyamatosan süllyesztik, ráfordítják az ILS-re és engedélyezik az ILS megközelítést:

IRÁNYÍTÓ: RGA turn right heading 280, cleared ILS approach runway 31L, report established.
REPGÉP: Right heading 280, cleared ILS (approach) 31L, report established, RGA.
.....
REPGÉP: RGA established.
IRÁNYÍTÓ: RGA roger, contact tower 117.8, bye!
REPGÉP: 117.8, RGA bye!

IRÁNYÍTÓ: RGA forduljon jobbra 280-as irányra,m engedélyezve az ILS megközelítés a 31 bal pályára, jelentse az ILS indikálását.
REPGÉP: Fordulunk jobbra 280-as irányba, engedélyezve az ILS a 31 bal pályára, jelentjük ILS indikálását RGA.
.....
REPGÉP: RGA ILS-en vagyunk.
IRÁNYÍTÓ: RGA nyugta, térján át a toronyhoz a 117.8-ra.
REPGÉP: 117.8 RGA

 

Ha több gép van final-en, akkor sorszámot szokás adni a gépeknek:

IRÁNYÍTÓ: RGA (you are) number 3 to land for runway 31R (seperation 5 miles from preceding aircraft).

IRÁNYÍTÓ: RGA a 31 jobb pályára a leszellási sorrendje a hármas, az elöl haladó géptől az elkülönítés 5 mérföld.

Ha a körülmények úgy hozzák, szükség lehet a rövidebb, látás szerinti megközelítésre:

REPGÉP: Approach RGA runway in sight, request visual approach.
IRÁNYÍTÓ: RGA cleared visual approach runway 31L, contact tower 117.8
REPGÉP: Cleared visual approach 31L, contact tower 117.8 RGA

REPGÉP: Approach RGA, látom a pályát,  kérek látással történő megközelítést.
IRÁNYÍTÓ: RGA engedélyezve a látással való megközelítés a 31 bal pályára, fegye fel a kapcsolatot a toronnyal a 117.8-on.
REPGÉP: Látással való megközelítés engedélyezve a 31 balra, áttérünk a toronyra a 117.8-on.

Leszállás után közlik, mely gurulóúton kell elhagyni a pályát. Ha szükséges, akkor az "expedite vacate runway" használatos a pálya gyors elhagyására való felszólításhoz.

 

Landolás

REPGÉP: RGA landed.
IRÁNYÍTÓ: RGA roger, expedite vacate runway via taxiway C. Report vacated.
REPGÉP: Expedite vacate via C, wilco, RGA.

REPGÉP: RGA leszálltam.
IRÁNYÍTÓ: RGA nyugta, gyorsan hagyja ela futópályát a C gurulóúton. Jelentse, ha elhagyta.
REPGÉP: Gyorsan elhagyom a C gurulóúton, jelenteni fogom, RGA
……..
REPGÉP: RGA runway vacated.
IRÁNYÍTÓ: RGA roger, contact ground 134.3.
REPGÉP: 134.3, RGA

REPGÉP: RGA elhagytama pályát.
IRÁNYÍTÓ: RGA nyugta, térjen át a gurítóhoz, 134.3
REPGÉP: 134.3, RGA

 

Átstartolás

IRÁNYÍTÓ: RGA go around, I say again, go around, aircraft on runway.
REPGÉP: Going around, RGA

 

IRÁNYÍTÓ: RGA startoljon át, ismétlem, startoljon át, légijármű a futópályán.
REPGÉP: Átstartolunk, RGA

(A pilóta is kérheti az átstartot, ha későn kapta meg a leszállási engedélyt, vagy bármely más problémája adódott.)

 

Várakozási eljárás

Nagy forgalom esetén az irányitó a kijelölt légtérben várakoztathatja a gépeket. A TMA körzetekben egy vagy több eljárást tesznek közzé.  Ha a pilóta nem ismeri az eljárást, vagy az irányitó nem a kijelölt eljárás szerint akarja várakoztatni a gépet, akkor az eljárást ismertetni kell.
A sorrend a következő: holding fix neve, magasság, rárepülési irány, jobb vagy balkörös, kirepülési idő (ha szükséges).

Holding pattern "részei": inbound - holding fix - fix end - outbound - outbound end

Az irányitónak mihamarabb közölnie kell a várható bevezetési időt vagy ha az módosul. Ha ez nem ismert, akkor a "delay not determinated" kifejezést kell használni.

IRÁNYÍTÓ: RGA hold at AFG at FL090, expected approach time 25.
REPGÉP: Maintaining FL090, request holding instructions RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA holding fix: AFG VOR inbound track 160 degrees left hand holding pattern outbound time one minute.
REPGÉP: Copied RGA
...
IRÁNYÍTÓ: RGA revised approach time 27.
REPGÉP: 27 copied RGA
...
IRÁNYÍTÓ: RGA from present position turn right heading 180, descend to 5000 ft QNH 1011, number 3 in traffic, except runway 12L.
REPGÉP: Left heading 180, descending to 5000 ft QNH 1011, excepting runway 12L.

IRÁNYÍTÓ: RGA várakozzon AFG fölött FL090 en, várható bevezetési idő 25.
REPGÉP: Tartjuk az FL090 et, kérem ismertesse a várakozási eljárást RGA
IRÁNYÍTÓ: RGA holding fix: AFG VOR, rárepülési irány 160 fok, balkörös
várakozási eljárás, kirepülési idő 1 perc.
REPGÉP: vettem RGA
...
IRÁNYÍTÓ: RGA a módositott bevezetés ideje 27.
REPGÉP: 27 et vettem RGA
...
IRÁNYÍTÓ: RGA a jelenlegi poziciójából forduljon jobbra 180 fokra, süllyedjen 5000 lábra QNH 1011 szerint, harmadik a forgalomban, várható futópálya 12L.
REPGÉP: bal forduló 180 ra, süllyedünk 5000 lábra QNH 1011 szerint, 12L pálya, vettem RGA


Radiállal és távolságokkal meghatározott eljárás:

IRÁNYÍTÓ: RGA hold on the 265 radial of the Mayfield VOR between 20 miles and 30 miles DME, FL100, inbound track 085, right hand pattern.

IRÁNYÍTÓ: RGA várakozzon a Mayfield VOR 265 ös radiálján, 20 és 30 mérföld DME közt FL100-on, rárepülési irány 085, jobb körökkel.

Szükség lehet arra, hogy a gép jelentse a várakozási pozició különböző pontjainak elérését, hogy a legkedvezőbb pontos kezdhesse meg a bevezetést.

IRÁNYÍTÓ: RGA report holding fix / turning inbound / turning outbound.
REPGÉP: wilco RGA
...
            RGA crossing holding fix / turning inbound / turning outbound.
IRÁNYÍTÓ: RGA roger, commence standard ILS approach rwy 12L, report outermarker.

IRÁNYÍTÓ: RGA jelentse a holding fix átrepülését / rárepülési irányra fordulást / kirepülési irányra fordulást.
REPGÉP: jelenteni fogom RGA
...
            RGA a holding fixet repülöm át / rárepülési irányra fordulok / kirepülési irányra fordulok.
IRÁNYÍTÓ: RGA nyugta, kezdje meg a standard ILS megközelitést a 12L futópályára, jelentse a külső markert.

Szokták alkalmazni az "orbit" kifejezést, mostanában nagyon divatos lett szimulátoros körökben. (Bizonyára a valóságban is használatos.)
Ez kb igy hangzik el:

IRÁNYÍTÓ: RGA make a left orbit.
REPGÉP: Making a left orbit RGA

IRÁNYÍTÓ RGA csináljon egy bal kört.
REPGÉP: Csinálunk egy balkört RGAKényszerhelyzeti jelentések

Kényszerhelyzeti jelentés (distress): Súlyos, közvetlen veszély, ami azonnali segitségnyújtást igényel.
Sürgősségi (urgency): Légijárművet vagy annak fedélzetén lévő személyt érintő vészhelyzet, ami nem igényel azonnali segitségnyújtást.

A kényszerhelyzeti a Mayday, a sürgősségi a Pan Pan kódszóval kell kezdeni, ezeket lehetőleg háromszol elmondani. Minden további közlemény megkezdésekor is engedélyezett ezen szavak használata.

REPGÉP: Mayday mayday mayday, Athen Control RGA, engine number one on fire, will attempt to reach Athen airport, request straight-in approach.

REPGÉP: Mayday......., Athen control RGA, ég az egyes hajtómű, megpróbáljuk elérni Athen-t, közvetlen bevezetést kérünk.Ilyenkor a Transponderen is szokás beállitani a kódot:

7700 kényszerhelyzet
7600 rádióhiba

A kényszerhelyzeti közleménynek elsőbbsége van.

Kényszerhelyzet megszünésének bejelentése:

REPGÉP: Athen RGA cancelistress, fire extinguish was succesful. Will land at Athen airport for technical check.

REPGÉP: Athen RGA, kényszerhelyzet törölve, tüzet eloltottuk, leszállunk Athen reptérre műszaki ellenőrzés céljából.Sürgősségi üzenet:

REPGÉP: Pan pan, pan pan, pan pan, Athen radar RGA passenger on board seriously sick request landing at the nearest airport and ambulance service.

REPGÉP: Pan.......... Athen radar RGA egy utas nagyon beteg, kérünk landolást a legközelebbi reptéren kérünk mentőautót.Rendkivüli esetekben használható kifejezések:

Süllyedés:

Kényszerhelyzeti süllyedéskor az irányitásnak mindent meg kell tenni a többi repgép biztonsága érdekében.
Kényszersüllyedés bejelentésekor nem kell mindig annak okát is jelenteni, nem is célszerű, mivel ezzel időt veszitünk. Ezért a Mayday sem szükséges. Az emergency descent önmagában is elég.

REPGÉP: RGA emergency descent at BFA / at 45 miles from ADG, heading 300.
IRÁNYÍTÓ: RGA roger, break break all stations, emergency descent at BFA / between BFA and ADG, all aircraft on F1 below FL 350 within 30 miles of BFA / between BFA and ADG leave F1 immediately.

REPGÉP: RGA kényszersüllyedés BFA-nál / ADG-től 45 mérföldre, irányunk 300 fok.
IRÁNYÍTÓ: RGA nyugta. Új közlemény minden állomásnak, kényszersüllyedés BFA-nál / BFA és ADG közt, minden F1 en haladó gép, amely FL350 alatt és BFA-tól 30 mérföldön belül / BFA és ADG közt van, azonnal hagyja el F1 útvonalat.

vagy:

REPGÉP: RGA emergency descent from FL 350 to FL 130 due broken window / dehermatization / decompression.
IRÁNYÍTÓ: RGA roger, FL 140 available, advise if able to maintain.
REPGÉP: Will be able to maintain FL 140 RGA

REPGÉP: RGA kényszersüllyedés FL 350-ről FL 130-ra ablaktörés / kihermetizálódás / nyomásvesztés miatt.
IRÁNYÍTÓ: RGA nyugta, FL 140 szabad, közölje, tudja-e tartani.
REPGÉP: Képesek leszünk tartani FL 140-et RGA.Szótár

aborted take off due fire alarm in engine number 2
felszállást megszakitottuk 2 es hajtómű tüzjelzése miatt

engine number 2 burning / took fire / in flames
2-es hajtómű ég / tüzet fogott / lángokban áll

fire extinguish was succesful
a tűzoltás sikeres volt

fire went out
tűz kialudt

can continue our flight
tudjuk folytatni a repülést

we attempt to reach Kennedy
megpróbáljuk elérni Kennedy-t

request landing priority
leszállási elsőbbséget kérünk

wheels appear up / down
a futók látszólag bent / kint vannak

request visual check
kérünk látás utáni ellenőrzést

unable to excend main landing gears
nem tudjuk kiengedni a futóinkat

making beally landing
hasra szállunk

unable to taxi
nem tudunk taxizniEGYÉB:

engine number one stopped
egyes hajtómű leállt

we stopped / cut off / shut down engine number one
leállitottuk 1 es hajtóművet

turning back to land
visszafordulunk leszállni

the VOR and ADF receivers are inservicable
a VOR és ADF vevők nem működnek

all the navigation equipment malfunctioning
össz nav berendezés meghibásodott

request interceptor / escort
kisérőgépet kérünk

request vectors
radarvektorokat kérünk

engine failed
hajtómű leállt

engine restarted
hajtóművet újrainditottuk

unable to maintain height
nem tudjuk tartani a magasságot

ditching
vizreszállás

I am lost
eltévedtem

making emergency landing
kényszerleszállást hajtok végre

wake turbulence
légijármű keltette turbulencia

battery is low
akku lemerült

we were struck by birds
madárral ütköztünk

we are short of fuel
kevés az üzemanyagunk